تغییرات قالب 1 حذف امضای کاربری در گفتگوهای شخصی

Admiral

کاربر
#1
Admiral منبع جدیدی ارسال کرد
حذف امضای کاربری در گفتگوهای شخصی - با این تغییرات دیگر امضای کاربران در گفتگوهای شخصی نمایش داده نخواهد شد

درود
با این تغییرات دیگر امضای کاربران در گفتگوهای شخصی نمایش داده نخواهد شد.

روش؟؟؟

قالب message را جستجو کرده و باز کنید.

و خط زیر را:

کد
    <xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
      <div class="baseHtml signature ugc"><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
    </xen:if>
...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...