تغییرات قالب 1 نمایش css نام کاربری در لیست کاربران آنلاین

Admiral

کاربر
#1
Admiral منبع جدیدی ارسال کرد
نمایش CSS نام کاربری در لیست کاربران آنلاین - در نمایش لیست کاربران آنلاین رنگ و استایل گروه کاربری هم لحاظ میشه

درود
نحوه نمایش CSS نام کاربری (رنگ و استایل و ... ) در لیست کاربران آنلاین در سایدبار


قالب زیر را جست جو کرده و باز کنید:

sidebar_online_users

خط زیر را :

کد
class="username{xen:if '!{$user.visible}', ' invisible'}{xen:if {$user.followed}, ' followed'}">{$user.username}</a><xen:if is="{$i} < {$onlineUsers.limit}">,</xen:if>
...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 

Classic

کاربر
#2
Admiral منبع جدیدی ارسال کرد
نمایش CSS نام کاربری در لیست کاربران آنلاین - در نمایش لیست کاربران آنلاین رنگ و استایل گروه کاربری هم لحاظ میشهاطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
برای کاربران انلاین در 24 ساعت گذشته نیز اعمال میشود ؟
اگر نمیشود , لطفا نحوه اعمال در این بخش هم قرار دهید .

تشکر