پشتیبانی خواندن ورودی کاربر در بی بی کد

وطن وب هاست


sonic69

کاربر
#1
سلام

من قصد دارم یک بی بی کد سفارشی برای خودم ایجاد کنم.
به این طریق که وقتی کاربر روی دکمه بی بی کد توی ادیتور کلیک کرد بتونه یک مقدار رو وارد کنه.

بعد بیام تو کد ها بگم که ورودی کاربر رو مثلا بنداز بین دو spam

اگر {$id} باشه ورودی کاربر دوست دارم خروجی اینجوری باشه
کد
<span class=custom class"">{$id}</span>