تغییرات قالب 1 باز و بسته کردن سایدبار

وطن وب هاست


soltancs

کاربر
#1
soltancs منبع جدیدی ارسال کرد
باز و بسته کردن سایدبار - باز و بسته کردن سایدبار

برای باز و بسته کردن سایدبار با دکمه که در تصویر زیر مشاهده میکنید میتوانید با اضافه کردن کد ها و تصویر داخل این ارسالی سایدبار خود را متحرک کنید.
کد های داخل کادر رو به page_container_js_head اضافه کنید
PHP
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
if (jQuery.getCookie('sidebar') == 'closed')
{
jQuery('.sidebar').css('display','none');

jQuery('.mainContent').animate({"margin-left": "0px"}, 0);...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...