نمایش چندگانه پیام های خصوصی

افزونه 1 نمایش چندگانه پیام های خصوصی 1.2.0

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
نمایش چندگانه پیام های خصوصی - Multiple Show Conversation

نمایش چندگانه پیام های خصوصی
مشاهده پیوست 1619

کد
Getting troubles with chatting when you need too much clicks to change between box chats? This is your solution: Multiple Show Conversation.

This tool is using to show more and more tab of conversations in just one screen. By doing this, you can switch easily to chat with as many people in the same time as you want.

FEATURES:
- When you click in a conversation in the message box, the system will display that conversation...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...