تغییرات قالب 1 نمایش جنسیت کاربران در پست بیت با font awesome

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
نمایش جنسیت کاربران در پست بیت با Font Awesome - نمایش جنسیت کاربران در پست بیت با Font Awesome

در قالب ها در message_user_info اینو پیدا کنید
مشاهده پیوست 1417
PHP
<xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase gender}:</dt>
            <dd itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>
          </dl>
        </xen:if>
با این کد جابجا کنید
PHP
<xen:if...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...