تغییرات قالب 1 تغییر شکل آیکن rss

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
تغییر شکل آیکن rss - تغییر شکل آیکن rss

مشاهده پیوست 1224 مشاهده پیوست 1225
کد زیر رو در قالب ها در PAGE_CONTAINER بعد از تگ <head> قرار دهید
کد
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css">
در قالب ها در node_forum_level_2 کد زیر را پیدا کنید
کد
<a href="{xen:link forums/index.rss, $forum}" class="tinyIcon feedIcon" title="{xen:phrase rss}">{xen:phrase rss}</a>
و با این کد جابجا کنید
کد
<a href="{xen:link forums/index.rss,...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...