تغییرات فایل 1 افزایش کارکتر پیام وضعیت

  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

افزایش کارکتر پیام وضعیت - افزایش کارکتر پیام وضعیت

افزایش کارکتر پیام وضعیت
فایل زیررا از مسیر داده شده باز کنید
/js/xenforo/xenforo.js
و مقدارش رو از 140 به مقداری که مد نظر است تغییر دهید
کد
  this.charLimit = 140;
فایل زیررا از مسیر داده شده باز کنید
/library/XenForo/DataWriter/DiscussionMessage/ProfilePost.php
کد
// statuses are more limited than other posts
$message = $this -> get ( 'message' );
$maxLength = 140 ;
و مقدارش رو از 140 به مقداری که مد نظر است تغییر دهید
در همان فایل...
Read more about this resource...