پشتیبانی اضافه کردن font awesome به بخش کاربری

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

Dr.Alex

کاربر
#1
سلام

تاریخچه زنفا .آی آر رو گشتم و یه آموزش که توسط @H4M3D بود رو دیدم

این آموزش برای اضافه کردن فونت آیکون به قسمت ناحیه کاربری طبق تصویر زیر هستش :


از مدیران کسی این کد رو میدونه بذاره. از کاربران هم اگه از قبل این کد رو استفاده کردن لطفا از قسمت extra.css کدش رو بگیرن و اینجا قرار بدن تا من و بقیه دوستان بهره ببریم
 

H4M3D

مدیر کل
#2
screenshot-parsforo ir 2015-10-10 16-00-26.png
قالب ها PAGE_CONTAINER بعد
کد
<head>
این کد رو قرار بدید
کد
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
قالب ها navigation_visitor_tab و توش
کد
<div class="menuColumns secondaryContent">

</div>
یعنی بالای </div> تا <div class="menuColumns secondaryContent"> هر کدی هست رو با این کد جابجا می کنیم
کد
    <ul class="col1 blockLinksList">
     <xen:hook name="navigation_visitor_tab_links1">
      <xen:if is="{$canEditProfile}"><li><a href="{xen:link account/personal-details}"><i class="fa fa-user fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase personal_details}</a></li></xen:if>
      <xen:if is="{$canEditSignature}"><li><a href="{xen:link account/signature}"><i class="fa fa-pencil fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase signature}</a></li></xen:if>
      <li><a href="{xen:link account/contact-details}"><i class="fa fa-book fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase contact_details}</a></li>
      <li><a href="{xen:link account/privacy}"><i class="fa fa-lock fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase privacy}</a></li>
      <li><a href="{xen:link account/preferences}" class="OverlayTrigger"><i class="fa fa-cog fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase preferences}</a></li>
      <li><a href="{xen:link account/alert-preferences}"><i class="fa fa-wrench fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase alert_preferences}</a></li>
      <xen:if is="{$canUploadAvatar}"><li><a href="{xen:link account/avatar}" class="OverlayTrigger" data-cacheOverlay="true"><i class="fa fa-picture-o fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase avatar}</a></li></xen:if>
      <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId} OR {$xenOptions.twitterAppKey} OR {$xenOptions.googleClientId}"><li><a href="{xen:link account/external-accounts}"><i class="fa fa-user-plus fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase external_accounts}</a></li></xen:if>
      <li><a href="{xen:link account/security}"><i class="fa fa-key fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase password}</a></li>
     </xen:hook>
     </ul>
     <ul class="col2 blockLinksList">
     <xen:hook name="navigation_visitor_tab_links2">
      <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link account/news-feed}"><i class="fa fa-rss fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase your_news_feed}</a></li></xen:if>
      <li><a href="{xen:link conversations}"><i class="fa fa-envelope-o fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase conversations}
       <strong class="itemCount {xen:if $visitor.conversations_unread, '', 'Zero'}"
        id="VisitorExtraMenu_ConversationsCounter">
        <span class="Total">{xen:number $visitor.conversations_unread}</span>
       </strong></a></li>
      <li><a href="{xen:link account/alerts}"><i class="fa fa-exclamation-triangle fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase alerts}
       <strong class="itemCount {xen:if $visitor.alerts_unread, '', 'Zero'}"
        id="VisitorExtraMenu_AlertsCounter">
        <span class="Total">{xen:number $visitor.alerts_unread}</span>
       </strong></a></li>
      <li><a href="{xen:link account/likes}"><i class="fa fa-thumbs-up fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
      <li><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$visitor.user_id}'}"><i class="fa fa-comments fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase your_content}</a></li>
      <li><a href="{xen:link account/following}"><i class="fa fa-group fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase people_you_follow}</a></li>
      <li><a href="{xen:link account/ignored}"><i class="fa fa-ban fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase people_you_ignore}</a></li>
      <xen:if is="{$xenCache.userUpgradeCount}"><li><a href="{xen:link account/upgrades}"><i class="fa fa-arrow-circle-up fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase account_upgrades}</a></li></xen:if>
      <li><a href="{xen:link account/two-step}"><i class="fa fa-user-secret fa-l fa-fw" style="padding-right:3px;"></i>{xen:phrase two_step_verification}</a></li>
     </xen:hook>
     </ul>
 

Dr.Alex

کاربر
#3
عزیز اینکارایی که گفتی به درستی انجام دادم اما چندمورد هستش :

1. من وارد قالب navigation_visitor_tab شدم اما با صفحه خالی ای روبرو شدم یعنی کدی داخلش نبود و همچنین قالبش رو نوشته که قدیمیه :


مورد دیگه اینکه من کدهارو به درستی داخلش وارد کد اما داخل انجمن قسمت سایدبار و بخش کاربری بهم ریخت :

راهی بهم نشون بدید که این مشکو حل کنم

ممنون