تغییرات قالب 1 حذف بلوک های منبع جدید، ارسال جدید و ارسال پروفایل جدید از صفحه اصلی

  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

حذف بلوک های منبع جدید، ارسال جدید و ارسال پروفایل جدید از صفحه اصلی - حذف بلوک های منبع جدید، ارسال جدید و ارسال پروفایل جدید از صفحه اصلی

کد های زیر رو در قالب ها به extra.css اضافه کنید

منبع جدید
کد
.sidebar .miniResourceList {
  display: none;
}
ارسال جدید
کد
.sidebar .threadList {
  display: none;
}
ارسال های پروفایل
کد
.sidebar .profilePostList {
  display: none;
}
Read more about this resource...