افزونه 1 قرار دادن لینک گفتگوی خصوصی زیر آواتار 2.7.3

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
 • شروع کننده موضوع H4M3D
 • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#4
قالب ها message_user_info پایین

کد
      <!-- slot: message_user_info_text -->
    </h3>
اینو اضافه کن
کد
    <center>
      <i class="fa fa-user-plus fa-lg Tooltip" data-offsetx="-6" data-offsety="0" title="{xen:phrase joined}:{xen:date $user.register_date}"></i>
      <a href="conversations/add?to={$user.username}" class="envelcontact"><i class="fa fa-envelope fa-lg Tooltip" style="color:rgb(0,0,0);" title="ارسال پیام خصوصی"></i></a>
</center>