پشتیبانی رفع ارور Server Error Invalid model

 • شروع کننده موضوع RydeN
 • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

RydeN

کاربر
#1
Server Error
Invalid model 'XenGallery_Model_Media' specified

 1. XenForo_Model::create() in Nobita/Teams/Helper/Activity.php at line 685
 2. Nobita_Teams_Helper_Activity->_getModelCache() in Nobita/Teams/Helper/Activity.php at line 51
 3. Nobita_Teams_Helper_Activity->__construct() in Nobita/Teams/ControllerPublic/Abstract.php at line 169
 4. Nobita_Teams_ControllerPublic_Abstract::getSessionActivityDetailsForList()
 5. call_user_func() in XenForo/Model/Session.php at line 332
 6. XenForo_Model_Session->addSessionActivityDetailsToList() in XenForo/ControllerPublic/Online.php at line 68
 7. XenForo_ControllerPublic_Online->actionIndex() in XenForo/FrontController.php at line 347
 8. XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 134
 9. XenForo_FrontController->run() in /home/hamdelli/public_html/index.php at line 13
کاربران
 

H4M3D

مدیر کل
#2
افزونه گالری با افزونه گروه ها با هم تداخل دارن