تغییرات قالب 1 سفارشی سازی نمایش دگمه های تشکر و ارسال دیدگاه پروفایل

 • شروع کننده موضوع H4M3D
 • تاریخ شروع

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#1
hamed منبع جدیدی ارسال کرد
سفارشی سازی نمایش دگمه های تشکر و ارسال دیدگاه پروفایل - سفارشی سازی نمایش دگمه های تشکر و ارسال دیدگاه پروفایل

کد زیر extra.css
مشاهده پیوست 445
کد
/* START - Profile post buttons enhancements */
.messageSimple .like {
 background-color: #eaf4fc;
 padding: 1px 5px;
 color: #176093;
 border-radius: 2px;
 border: 1px solid @primaryLighter;
}

.messageSimple .unlike {
 background-color: #fce3e3;
 padding: 1px 5px;
 color: #176093;
 border-radius: 2px;
 border: 1px solid #fac5c5;
}

.messageSimple .postComment {
 background-color: #fff4e5;
 padding: 1px 5px;
 color: #176093;...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...