پشتیبانی تبدیل آدرس به عنوان انجمن

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#2
تنظیمات انجمن>بهینه سازی موتور جستجو (SEO)>Convert URLs to Page Titles>وبراش {title} یا {url} رو وارد کن