پشتیبانی اضافه کردن بخش به ناویگیشن

#1
با سلام خدمت اساتید
کسی میتونه طرز اضافه کردن بخش جدید به ناویگیشنو توضیح بده