عمومی توکن

mohii

کاربر
#1
رنامه هایی که قابلیت ارائه خدمات امنیتی مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی یا توکن را دارا می باشند, سرویس هایی مانند احراز هویت, محرمانگی, تمامیت و انکار ناپذیری را با استفاده از رمزنگاری کلید عمومی ( توکن ) فراهم می کنند. قابلیت اطمینان رمزنگاری کلید عمومی یا توکن نتیجه مستقیم عملکرد مطمئن زیر ساخت توکن است که با طراحی و پیاده سازی مطمئن مراکز صدور گواهی اکترونیکی شامل تجهیزات, تاسیسات, کالا ها و دیگر فرآیندها حاصل می شود. عملکرد مطمئن یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی نیز تنها در صورت وجود و اعمال سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه می باشد محقق خواهد شد. بنابراین طراحی یک زیر ساخت کلید عمومی یا همان توکن با امنیت مناسب بسیار حیاتی است تا طرف های اعتماد کننده بتوانند به گواهی های الکترونیکی اعتماد نمایند. این اعتماد به معنی اعتماد به پیوند میان مالک گواهی و کلید عمومی ائ که همان توکن ی میباشد که در اختیار قرار میگردد می باشد .

Icmap ، سامانه کالا ،ایران کد ،توکن ، نقشه جامع صنعت ، ،صنعت نفت ، طراحی سایت ، سئو سایت ، گرافیک ، طراحی لوگو ، افزایش در آمد سایت