عمومی سامانه کالا

mohii

کاربر
#1
از آنجا که در کشور تلاش چشم گیری برای ایجاد بسترهای مناسب برای شفاف سازی معاملات (از جمله سامانه کالا به صورت یکپارچه در وزارت نفت) با هدف ارتقای تولیدات داخلی تعریف واجرایی شده است، مدیریت سامانه نقشه جامع صنعت بر آن شدند تا از مهمترین مزایای سامانه کالا یعنی برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و تامین کنندگان با متقاضیان کالا در جهت رونق کسب و کار به نحو مناسب بهره بگیرند. تمام کالا و تجهیزات موجود در سامانه کالا کد گذاری میشود( با توجه به استاندارد ایران کد )که این امر باعث میشود که در تمام معاملات قابل مشاهده و رصد باشند. بر اساس هدف سامانه کالا حجم تنوع اجناس و کالاها درانبارها کاهش خواهد یافت. تامین کالا در کمترین زمان و کاهش هزینه های موجود از مزایای استفاده ازسامانه کالا می باشد.

Icmap ، سامانه کالا ،ایران کد ،توکن ، نقشه جامع صنعت ، ،صنعت نفت ، طراحی سایت ، سئو سایت ، گرافیک ، طراحی لوگو ، افزایش در آمد سایت