تغییرات قالب 1 سفارشی سازی کنترلر های عمومی (تشکر، پاسخ، نقل و قول)

 • شروع کننده موضوع H4M3D
 • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

سفارشی سازی کنترلر های عمومی (تشکر، پاسخ، نقل و قول) - سفارشی سازی کنترلر های عمومی (تشکر، پاسخ، نقل و قول)

سفارشی سازی کنترلر های عمومی (تشکر، پاسخ، نقل و قول)
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد
/* START - Public Controls (Reply, Like ... buttons) enhancements */
.message .hashPermalink {
 background-color: @pageBackground;
 padding: 3px 5px;
 color: #176093;
 border-radius: 2px;
 border: 1px solid white;
 box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
}

.message .like {
 background-color: #eaf4fc;
 padding: 3px 5px;
 color: #176093;...
Read more about this resource...