پشتیبانی خطا در انجمن

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

reza177

کاربر
#1
سلام
انجمن وقتی میخوای انجمنی ایجاد کنی خطای زیر میده
An exception occurred: Mysqli statement execute error : Column 'user_id' cannot be null in /home/nxxxxx/domains/xxxxxxxxxxx/public_html/library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php on line 214

Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute() in Zend/Db/Statement.php at line 297
Zend_Db_Statement->execute() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 479
Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in XenForo/Model/Conversation.php at line 860
XenForo_Model_Conversation->insertConversationRecipient() in XenForo/DataWriter/ConversationMaster.php at line 387
XenForo_DataWriter_ConversationMaster->_postSave() in XenForo/DataWriter.php at line 1423
XenForo_DataWriter->save() in XenForo/Deferred/UserMessage.php at line 127
XenForo_Deferred_UserMessage->_sendMessage() in XenForo/Deferred/UserMessage.php at line 62
XenForo_Deferred_UserMessage->execute() in XenForo/Model/Deferred.php at line 295
XenForo_Model_Deferred->runDeferred() in XenForo/Model/Deferred.php at line 429
XenForo_Model_Deferred->_runInternal() in XenForo/Model/Deferred.php at line 374
XenForo_Model_Deferred->run() in XenForo/ViewRenderer/Abstract.php at line 352
XenForo_ViewRenderer_Abstract::hasManualDeferredToRun() in XenForo/ViewRenderer/Json.php at line 147
XenForo_ViewRenderer_Json::_addDefaultParams() in XenForo/ViewRenderer/Json.php at line 185
XenForo_ViewRenderer_Json::jsonEncodeForOutput() in XenForo/ViewRenderer/Json.php at line 37
XenForo_ViewRenderer_Json->renderRedirect() in XenForo/FrontController.php at line 618
XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 158
XenForo_FrontController->run() in /home/xxxxxxx/domains/xxxxxxxxxxx/public_html/admin.php at line 13
 

H4M3D

مدیر کل
#2
افزونه ها رو غیرفعال کنید ببینید چطور میشه