تغییرات قالب 1 نمایش متن در هیدر

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

نمایش متن در هیدر - نمایش متن در هیدر

نمایش متن در هیدر
در قالب ها ad_header کد زیر را اضافه کنید (متن رو ویرایش کنید)
کد
<style type="text/css">
.header_message {
 border: solid 1px #597D96;
 color: #94BEDC;
 float: right;
 font-size: 10pt;
 margin-top: 20px;
 padding: 5px;
 border-radius: 5px;
 margin-right: 5px;
}

<xen:if is="@enableResponsive">
@media (max-width:@maxResponsiveMediumWidth)
{
.header_message {
  display: none;
 }

}
</xen:if>
</style>

<div...
Read more about this resource...
 
لایک ها msmo