تغییرات قالب 1 متمایز کردن ارسال های مدیران

  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

متمایز کردن ارسال های مدیران - متمایز کردن ارسال های مدیران

متمایز کردن ارسال های مدیران
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد
.message.staff .messageContent:before {
float: right;
content:"STAFF";
font-size: 16px;
font-family: 'Georgia';
padding: 5px 10px;
background-color: #90d666;
border: 1px solid #6ea84a;
border-radius: 3px;
color: white;
text-shadow: 0 0 3px #54803a;
}
Read more about this resource...