پشتیبانی خطای سرور

#1
سلام این خطای سرور رخ داده مشکل از کجاست خطا هم پشت سر هم میاد

[TABLE][TBODY][TR][TD]Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli prepare error: Table 'zagrospa_xenforo.xf_team_deferred' doesn't exist - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:77
Generated By: Unknown Account, یک دقیقه قبل[/TD][/TR]
[TR][TH]Stack Trace[/TH][/TR]
[TR][TD]#0 /home/zagrospatogh/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(115): Zend_Db_Statement_Mysqli->_prepare('????SELECT *???...')
#1 /home/zagrospatogh/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php(381): Zend_Db_Statement->__construct(Object(Zend_Db_Adapter_Mysqli), '????SELECT *???...')
#2 /home/zagrospatogh/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(478): Zend_Db_Adapter_Mysqli->prepare('????SELECT *???...')
#3 /home/zagrospatogh/public_html/library/XenForo/Model.php(219): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('????SELECT *???...', 1463095420, 2)
#4 /home/zagrospatogh/public_html/library/Nobita/Teams/Model/Deferred.php(107): XenForo_Model->fetchAllKeyed('????SELECT *???...', 'team_deferred_i...', 1463095420)
#5 /home/zagrospatogh/public_html/library/Nobita/Teams/Model/Deferred.php(61): Nobita_Teams_Model_Deferred->getQueue(20)
#6 /home/zagrospatogh/public_html/library/Nobita/Teams/Deferred/Deferred.php(12): Nobita_Teams_Model_Deferred->run(7.8978710174561)
#7 /home/zagrospatogh/public_html/library/XenForo/Model/Deferred.php(295): Nobita_Teams_Deferred_Deferred->execute(Array, Array, 7.8978710174561, '')
#8 /home/zagrospatogh/public_html/library/XenForo/Model/Deferred.php(429): XenForo_Model_Deferred->runDeferred(Array, 7.8978710174561, '', false)
#9 /home/zagrospatogh/public_html/library/XenForo/Model/Deferred.php(374): XenForo_Model_Deferred->_runInternal(Array, NULL, '', false)
#10 /home/zagrospatogh/public_html/deferred.php(23): XenForo_Model_Deferred->run(false)
#11 {main}[/TD][/TR]
[TR][TH]Request State[/TH][/TR]
[TR][TD]array(3) {
["url"] => string(39) "http://www.zagrospatogh.ir/deferred.php"
["_GET"] => array(0) {
}
["_POST"] => array(4) {
["_xfRequestUri"] => string(22) "/admin.php?appearanc[/TD][/TR][/TBODY][/TABLE]
 

H4M3D

مدیر کل
#2
افزونه گروه ها رو حذف کنید از نو نصب کنید
 
#3
حذف کردم و میخوام حذف بشه نصب مجدد لازم نداره چیکار کنم که خطا نیاد
 

H4M3D

مدیر کل
#4
این خطا میگه یکی از تیبل های دیتابیس افزونه نیست
 

H4M3D

مدیر کل
#9
ببینید از هاست امکان تغییر نسخه php رو دارید یا نه