تغییرات قالب 1 باز شدن فرم ثبت نام بصورت pop-up

  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

باز شدن فرم ثبت نام بصورت pop-up - باز شدن فرم ثبت نام بصورت pop-up

مشاهده پیوست 292
در قالب ها sidebar_visitor_panel کد زیر رو پیدا کنید
کد
<div class="section loginButton">
<div class="secondaryContent">
<label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
</div>
</div>
با این کد جابجا کنید
کد
<div class="section loginButton">
<div class="secondaryContent">
<label...
Read more about this resource...
 
لایک ها msmo