پشتیبانی خطا در بروز رسانی

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

monji12

کاربر
#1
با سلام، با بروز رسانی انجمن خطای زیر را داد:
Uh oh, your upgrade to 1.5.7 has failed!
The following elements of the database are incorrect:
 • Column xf_profile_post_comment.message_state missing.
 • Column xf_profile_post_comment.warning_id missing.
 • Column xf_profile_post_comment.warning_message missing.
This is likely caused by an add-on conflict. You may need to restore a backup, remove the offending add-on data from the database, and retry the upgrade. Contact support if you are not sure how to proceed.
چی کار کنم؟
 

monji12

کاربر
#3
از 1.5.0 بتا 3 بود به 1.5.7 ، آپگرید شده، ولی اشکالاتی داره، صفحه پروفایل واسم ارور میده الان:
Server Error

Mysqli prepare error: Unknown column 'profile_post_comment.message_state' in 'where clause'
 1. Zend_Db_Statement_Mysqli->_prepare() in Zend/Db/Statement.php at line 115
 2. Zend_Db_Statement->__construct() in Zend/Db/Adapter/Mysqli.php at line 381
 3. Zend_Db_Adapter_Mysqli->prepare() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 478
 4. Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in XenForo/Model.php at line 219
 5. XenForo_Model->fetchAllKeyed() in XenForo/Model/ProfilePost.php at line 1100
 6. XenForo_Model_ProfilePost->getProfilePostComments() in XenForo/Model/ProfilePost.php at line 1329
 7. XenForo_Model_ProfilePost->addProfilePostCommentsToProfilePosts() in XenForo/ControllerPublic/Member.php at line 259
 8. XenForo_ControllerPublic_Member->actionMember() in bdMedal/Extend/ControllerPublic/Member.php at line 7
 9. bdMedal_Extend_ControllerPublic_Member->actionMember() in ProfileViewCount/ControllerPublic/Member.php at line 7
 10. ProfileViewCount_ControllerPublic_Member->actionMember() in Brivium/ProfileCover/ControllerPublic/Member.php at line 6
 11. Brivium_ProfileCover_ControllerPublic_Member->actionMember() in Brivium/MostFollower/ControllerPublic/Member.php at line 37
 12. Brivium_MostFollower_ControllerPublic_Member->actionMember() in Nobita/ProfilePostBBcode/ControllerPublic/Member.php at line 16
 13. Nobita_ProfilePostBBcode_ControllerPublic_Member->actionMember() in XenForo/FrontController.php at line 351
 14. XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 134
 15. XenForo_FrontController->run() in /home/zamanaj/domains/zaman-aj.ir/public_html/forum/index.php at line 13
 

monji12

کاربر
#4
از 1.5.0 بتا 3 بود به 1.5.7 ، آپگرید شده، ولی اشکالاتی داره، صفحه پروفایل واسم ارور میده الان:
Server Error

Mysqli prepare error: Unknown column 'profile_post_comment.message_state' in 'where clause'
 1. Zend_Db_Statement_Mysqli->_prepare() in Zend/Db/Statement.php at line 115
 2. Zend_Db_Statement->__construct() in Zend/Db/Adapter/Mysqli.php at line 381
 3. Zend_Db_Adapter_Mysqli->prepare() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 478
 4. Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in XenForo/Model.php at line 219
 5. XenForo_Model->fetchAllKeyed() in XenForo/Model/ProfilePost.php at line 1100
 6. XenForo_Model_ProfilePost->getProfilePostComments() in XenForo/Model/ProfilePost.php at line 1329
 7. XenForo_Model_ProfilePost->addProfilePostCommentsToProfilePosts() in XenForo/ControllerPublic/Member.php at line 259
 8. XenForo_ControllerPublic_Member->actionMember() in bdMedal/Extend/ControllerPublic/Member.php at line 7
 9. bdMedal_Extend_ControllerPublic_Member->actionMember() in ProfileViewCount/ControllerPublic/Member.php at line 7
 10. ProfileViewCount_ControllerPublic_Member->actionMember() in Brivium/ProfileCover/ControllerPublic/Member.php at line 6
 11. Brivium_ProfileCover_ControllerPublic_Member->actionMember() in Brivium/MostFollower/ControllerPublic/Member.php at line 37
 12. Brivium_MostFollower_ControllerPublic_Member->actionMember() in Nobita/ProfilePostBBcode/ControllerPublic/Member.php at line 16
 13. Nobita_ProfilePostBBcode_ControllerPublic_Member->actionMember() in XenForo/FrontController.php at line 351
 14. XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 134
 15. XenForo_FrontController->run() in /home/zamanaj/domains/zaman-aj.ir/public_html/forum/index.php at line 13
تالار گفتمان مذهبی و علمی و آموزشی منجی دوازدهم
 

H4M3D

مدیر کل
#5
افزونه ProfilePostBBcode رو غیر فعال کن اگه درست نشد این کد رو تو phpadmin ران کن
کد
ALTER TABLE xf_profile_post_comment
ADD message_state ENUM('visible', 'moderated', 'deleted') NOT NULL DEFAULT 'visible'
 

monji12

کاربر
#7
البته ریبیلد (Rebuild) رو میزنم این ارورها هنوز سرجاشن:
Uh oh, your upgrade to 1.5.7 has failed!
The following elements of the database are incorrect:
 • Column xf_profile_post_comment.warning_id missing.
 • Column xf_profile_post_comment.warning_message missing.
This is likely caused by an add-on conflict. You may need to restore a backup, remove the offending add-on data from the database, and retry the upgrade. Contact support if you are not sure how to proceed.
 

H4M3D

مدیر کل
#10
یه بکاپ بگیرید اینا رو ران کنید (دیتابیس)
کد
      ALTER TABLE xf_profile_post_comment
      ADD message_state ENUM('visible', 'moderated', 'deleted') NOT NULL DEFAULT 'visible'
کد
      ALTER TABLE xf_profile_post_comment
      ADD likes INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
کد
      ALTER TABLE xf_profile_post_comment
      ADD like_users BLOB NOT NULL
کد
      ALTER TABLE xf_profile_post_comment
      ADD warning_id INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
کد
      ALTER TABLE xf_profile_post_comment
      ADD warning_message VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ''