افزونه 1 Rm download tracker 1.1.0

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
RM Download Tracker - RM Download Tracker

نمایش تعداد دانلود از منابع برای هر کاربر
To check list people who download your file attachments or
resources, you could use this application - "RM Download Tracker".

RM Download Tracker is totally helpful for any administrators or uploaders to
tracking traces of downloaders. You could follow and know exactly who downloaded what and advertise to them at next time when you have something to be sold out or downloaded.

FEATURES:
- Ability to displays a list of users who loaded...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...