زنفرو - ایمیل - xenforo

  1. ir4mt

    پشتیبانی به هم ریخته بودن ایمیل های ارسالی انجمن

    سلام به دوستان ! میگم چرا ایمیل هایی که از طرف انجمن مثلا برای پیام خصوصی و ... ارسال میشه به هم ریختگی داره ؟ حالا سوای انگلیسی بودن بخشیش منظورمه ...