مهمان

 1. H4M3D

  افزونه 2 [XenGenTr] XenSticky thread 1.0.2

  جداسازی موضوعات مهم از معمولی
 2. H4M3D

  تغییرات قالب 2 جداسازی موضوعات عادی از مهم

  جداسازی موضوعات عادی از مهم در قالب ها forum_view زیر کد <xf:macro template="thread_list_macros" name="item" arg-thread="{$thread}" arg-forum="{$forum}" /> </xf:foreach> </div> این کد را وارد کنید <xf:if is="{$stickyThreads}"> <hr...
 3. H4M3D

  افزونه 1 نمایش فقط پست اول برای مهمان ها

  hamed submitted a new resource: نمایش فقط پست اول برای مهمان ها - نمایش فقط پست اول برای مهمان ها Read more about this resource...
 4. H4M3D

  افزونه 1 مخفی کردن تصاویر از مهمان ها

  hamed submitted a new resource: مخفی کردن تصاویر از مهمان ها - مخفی کردن تصاویر از مهمان ها Read more about this resource...
 5. H4M3D

  افزونه 1 مخفی کردن لینک ها از مهمان ها

  hamed submitted a new resource: مخفی کردن لینک ها از مهمان ها - مخفی کردن لینک ها از مهمان ها Read more about this resource...