ip board

  1. H4M3D

    افزونه 1 وارد کردن تگ ها از vBulletin و IP Board 1.0.1

    وارد کردن تگ ها از vBulletin و IP Board این افزونه فقط با نسخه 1.5.6 کار می کنه برای وارد کردن تگ ها تب ابزار>وارد کردن اطلاعات خارجی و امپورتر خودتون رو انتخاب می کنید و در ادامه در پایان کش انجمن رو بازسازی می کنید