بلاگ

  1. H

    افزونه 1 افزونه بلاگ Good Enough Blogs براي زنفرو (همان Better Blog سابق) 1.0.44

    افزونه بلاگ Good Enough Blogs براي زنفرو (همان Better Blog سابق) پيشرفته ترين افزونه بلاگ براي زنفرو تا مارس 2016 (ديگر پشتيباني نمي شود) تا وقتي پشتيباني مي شد 50 يا 60 دلار قيمتش بود. اما از ديشب سازنده ش بصورت رايگان منتشر کرد و گفت پشتيباني و آپديتي نخواهد داشت. Good Enough Blogs