پیام خصوصی

  1. H4M3D

    افزونه 1 بهینه سازی گفتگوهای خصوصی 1.2.7

    اضافه شدن جستجو در گفتگوها براساس دریافت کننده اضافه شدن دسترسی های گروه های جدید اضافه شدن نمایش ip آدرس و دگمه تشکر به گفتگوها نمایش تاریخچه ویرایش عنوان گفتگو