زنفورو نسخه 1

پشتیبانی فنی

موضوع ها
546
ارسال ها
2,717
موضوع ها
546
ارسال ها
2,717

نسخه های زنفورو

موضوع ها
25
ارسال ها
168
موضوع ها
25
ارسال ها
168

دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی

موضوع ها
33
ارسال ها
203
موضوع ها
33
ارسال ها
203

افزونه های زنفورو

موضوع ها
484
ارسال ها
2,053
زیر انجمن ها
  1. درخواست افزونه
موضوع ها
484
ارسال ها
2,053

بی بی کدها

موضوع ها
7
ارسال ها
25
موضوع ها
7
ارسال ها
25

قالب های زنفورو

موضوع ها
188
ارسال ها
756
زیر انجمن ها
  1. درخواست قالب
موضوع ها
188
ارسال ها
756

تغییرات قالب و فایل ها

موضوع ها
69
ارسال ها
269
موضوع ها
69
ارسال ها
269

گرافیک

موضوع ها
34
ارسال ها
68
موضوع ها
34
ارسال ها
68

فایل زبان

موضوع ها
10
ارسال ها
38
موضوع ها
10
ارسال ها
38