پشتیبانی قرار دادن عکس در انجمن رو باید چجوری انجام داد

ortegoli

کاربر
#3
ممنون اما چیزی تو این فروم هست اینه که ایکن جلوی فروم اصلی هست نه پشت اونا