درخواست 1 درخواست افزونه امتیاز مشابه کردیتز

وطن وب هاست


#1
سلام
آیا زنفورو افزونه ای برای امتیاز دهی مشابه کردیتز در ویبولتین داره؟ با این قابلیت ها:
Features:
 • Earning Credits
  • Twenty-Four Actions Eligible for Awards
   • Induction
    • Registration, Promotion, Subscription, etc
   • Referral
   • Paycheck
    • Definable Time Period
   • Activity
    • Definable Qualification
   • Birthday
   • Grant Reputation
    • Can Integrate with Rep Power
   • Receive Reputation
    • Can Multiply Reputation Points
   • Infraction
    • Can Multiply Infraction Points
   • New Thread
   • Rate Thread
    • Can Multiply Rating
   • Posting
   • Own Thread Posting
   • Post Size
    • Multiply Against Chars or Words
    • Can Strip BB Code Prior
    • Definable Maximum
   • Your Thread Viewed
    • Can Disable Guest Views
   • Your Thread Rated
   • Your Thread Replied
   • Your Profile Viewed
   • Poll Creation
   • Poll Vote
   • Upload Attachment
   • Sending PM
   • Calendar Event
   • Profile Picture
   • Profile Fields
    • Can Multiply Number of Fields
    • Can Set Minimum Fields
  • Decimal Settings for Credits and Percentages
  • Protocol for Negative Balances
  • Award Recalculation when Action Changes
  • Award Negation Multiplier
   • When Action Revoked Such As Post Deletion
  • Forum Overrides
   • Twelve Eligible Actions by Usergroup
   • ACP Tool to Configure Multiple at Once
   • Earning in Forums Can be Turned Off
 • Displaying Credits
  • Everybody, Private, Nobody
   • Usergroup Permission to See All Private Amounts
  • Displays by Global, Usergroup, Forum
  • Lock Usergroups from Entire System
  • AJAX Navbar Amount Refresh
  • Display / Order by Savings, Checking, or Both
  • Richest User Listing
   • Can Exclude Usergroups From Listing
  • Display Credits in Memberlist
 • Extensive Referral System
  • Validate by Time, Posts, and Reputation
  • Referee Credit Incentive
  • Number of Referrals per Referral Point
  • Maximum Referral Points
  • Referral Points Multiplied Against Additive Referral Bonus
  • ARB Increases ALL Other Action Award Amounts
 • Post Award System
  • AJAX Through Thread or Profile
  • Can Spend From Central Board Account
   • Filled from Taxes, Fees, etc
  • Daily, User, Thread Limits
  • Can Disallow Negative Awards
  • Disable by Usergroup, Forum
  • Moderate by Usergroup, Forum
  • Can Publicly Display Awards in Thread
 • Transaction Log
  • Displays All Donations, Awards, Payments, Winnings, etc
  • Can be Split into Pages
  • Usergroup Permission to View All Users' Logs
  • Specify Transaction Alerts via PM
  • Comments and Reasons Allow BB Code
 • Donations
  • Support for Comments and Anonymous
  • Time Based User Limits
  • Donation Fee
  • Fee Handling Protocol
  • Moderate / Cancel Donations
 • Drawings
  • Unlimited Concurrent Drawings
  • Raffle / Lottery Types
  • Static / Raising Jackpots
  • Per Drawing Ticket Cost
  • Maximum Active Tickets
  • Minimum / Maximum Tickets Sold for Drawings
  • Recurring Drawings
  • Usergroup Discounts
  • Configurable Title and Date
  • Exclude Usergroups
  • Optional Winner PHP
  • Allow Lottery Number Picking
  • Tax on Winnings
  • Archive Time Limit for Completed Drawings
  • Retry Period for Ineligible Drawings
 • Savings Accounts
  • Validate Access by Time, Posts, and Reputation
  • Minimum Balance for Interest
  • Bank Transfer Fee
  • Pending Deposits
  • Early Withdrawal Fee
  • Interest Intervals
  • Maximum Savings per Usergroup
  • Configurable Usergroup Interest Rates
  • Moderate Deposits
 • Loans
  • Moderate Loans
  • Maximum Total Loans and Amounts
  • Minimum Loan Amount
  • Minimum Payment by Due Date
  • Late Payment Fee
  • Automatic Recurring Payments
  • Accountability Rating for Loan Repayment
  • Good and Bad Rating Thresholds
  • Lock Spending Ability if Below Bad Rating
  • Transfer Usergroups when Threshold Passed
   • Reward or Punish Users with New Rates and Abilities
 • Administrative Utilities
  • Mass Usergroup Updater
   • Select Template Usergroup to Copy Settings
   • Select Multiple Target Usergroups
   • Configure All Usergroup Settings and Awards
  • Mass Credit Updater
   • Retroactively Award Users Based on Settings
   • Can be Used to Award Static Amounts to All Users
   • Can be Used to Reset Entire Usergroups
   • Pick and Choose Usergroups and Awards to Calculate
  • Modify User Accounts by Criteria
   • First Search for Users Using Familiar Options
   • Can Search by Savings and Checking Amounts
   • Can Alter Resulting Users' Amounts Directly
   • Can Apply Easy-to-Use Custom Defined Formula
    • Use Simple Math, Numbers, and Variables
     • Days Registered
     • Post Count
     • Reputation
     • Infraction Points
     • Checking and Savings Amounts
 • Overall Quality
  • Everything is Easily Disabled / Unlimited
  • Will Not Alter Environment for vB or Other Hacks
  • Fully Phrased
  • Complete Admin Help*
  • WOL Locations
  • Includes Hooks
  • Unique Plugin Optimization
  • Uses Bitfields and Datastore
  • Maintains Sessions
  • Includes TMS Support
  • No File Edits
and much more!