پشتیبانی نمایش تصویر زمینه شده در مطالب به جای آواتر کاربر

وطن وب هاست


#1
با سلام

آیا امکانش هست که به جای نمایش آواتار کاربری که مطلبی را ارسال کرده است تصویری را که زمینه کرده است نمایش داده شود این حالت میخواهم در جایی که لیست مطالب ارسال شده در یک انجمن که آواتار کاربر هم کنارش نمایش داده میشود به اجرا در آید