پشتیبانی اخراج کاربران

#1
سلام

مدیرای انجمن نمی تونن کاربری رو اخراج کنن چجور باید تنظیم بشه؟