پشتیبانی تغییر در ظاهر ترتیب نمایش درخت انجمن

#1
با سلام اگر امکانش هست آموزش تغییر در ترتیب نمایش درخت انجمن را همانند تصویر زمینه شده برایم بگذارد البته فکر کنم باید افزونه به خصوصی به نام framework احتیاج باشه
 

پیوست ها