پشتیبانی چطور رنک کاربری (عکس) ایجاد کنم؟

Mani

کاربر
#1
سلام
چطوری میتونم مثل این عکسی که پیوست کردم رنک های کاربری به صورت عکس ایجاد بکنم؟ میخوام این ربانی که پائین اسم اعضا هست از بین بره به جاش یک عکس قرار بگیره.
 

پیوست ها