پشتیبانی خطای the server responded with an error. the error message is in the javascript console

rassul

کاربر
#1
سلام
خطای The server responded with an error. The error message is in the JavaScript console مربوط به چی هست؟
هنگام ویرایش نوشتها و یا حذف این ارور هست که باعث مسدود شدن ای پی میشه