پشتیبانی قرار دادن بنر در زیر هدر

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#2
قالب ها ad_header
البته باید ویرایش کنی
کد
<div style="display: block; float: left; line-height: 100px; *line-height: 100px; height: 120px; vertical-align: middle">
<a target="_blank" href="http://www.11.com/">
<img width="728" height="90" alt="111" src="http://111.com/.gif">
</a>
</div>
 
#4
این کد بنر رو بالای هدر نشون میده میخواستم پایین باشه
تو تصویر مشخص کردم کجا


میخواستم دوتا بنر کنار هم قرار بگیره