تغییرات قالب 1 سفارشی سازی ارسال های پروفایل

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#1
hamed منبع جدیدی ارسال کرد
سفارشی سازی ارسال های پروفایل - سفارشی سازی ارسال های پروفایل

سفارشی سازی ارسال های پروفایل
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد
/* START - Profile Posts customized look */
.messageSimple {
    padding: 10px !important;
    border: 1px solid #e8e8e8;
    border-radius: 4px;
    box-shadow: 2px 2px 3px rgba(0,0,0, 0.1);
}
/* END - Profile Posts customized look */
مشاهده پیوست 443
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...