تغییرات قالب 1 مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی

  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی - مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی

مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد
/* START - Hide forum title only on forum_list */
.forum_list .titleBar {
display: none;
}
/* END - Hide forum title only on forum_list */
Read more about this resource...