تغییرات قالب 1 حذف پیشوند موضوع از بلوک جدیدترین ارسال ها در سایدبار

  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#1
hamed submitted a new resource:

حذف پیشوند موضوع از بلوک جدیدترین ارسال ها در سایدبار - حذف پیشوند موضوع از بلوک جدیدترین ارسال ها در سایدبار

حذف پیشوند موضوع از بلوک جدیدترین ارسال ها در سایدبار
کد
/* Remove thread prefix in sidebar New Posts block */
.sidebar .prefix {
  display: none;
}
/**********/
Read more about this resource...