پشتیبانی تنظیمات امتیاز دهی

#1
سلام

چجوری کاری کنم که هر کاربری که در روز وارد انجمن میشه یک امتیاز در یافت کنه ینی هر 24 ساعت یک امتیاز