افزونه 1 تبریک تولد از طریق ایمیل xenfacil birthday greetings 4.4b 4.4b

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
  • شروع کننده موضوع msmo
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست


msmo

کاربر
#1
2.png msmo منبع جدیدی ارسال کرد
تبریک تولد از طریق ایمیل XenFacil Birthday Greetings 4.4b - XenFacil Birthday Greetings 4.4b

اطلاعات:
This is a cron entry for greeting by email in the user's birthdays.
New! Birthday greetings into sidebar.
New! Birthday greetings into widget framework.
New! You can now configure for groups they can receive greeting email.
New! You can configure the minimum posts number to can receive greeting email.

Send an email when the user's birthday.
The add-on is phrased. You can edit the phrases searching by xfbg_

نصب:
This add-on is compatible with wonderful new Chris...
2.png 15.png 14.png 16.png
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...