پشتیبانی چگونه فونت کل بخش های مختلف انجمن را از دوسایز اضافه کنم؟11px به14px

Mosi360

کاربر
#1
با سلام خدمت دوستان

چگونه فونت کل بخش های مختلف انجمن را از دوسایز اضافه کنم؟11px به14PX