پرداخت

  1. H4M3D

    افزونه 1 درگاه پرداخت زرين پال براي زنفرو 1.0.3

    سلام لينک اين افزونه در زنفرو: [bd] Paygate: ZARINPAL پيرو درخواست مکرر اعضا و البته نياز طربيعي هر انجمن زنفرويي، از تيم پشتيبان زرين پال درخواست کردم تا اين ماژول را به آزمايشگاه شان اضافه کنند. که آنها هم لطف کردند و اينکار را انجام دادند. توضيح خاصي براي نصب نياز نيست. الا اينکه پيشنياز اين...