نسخه نال شده

  1. H4M3D

    Fa فارسی ساز نسخه 2 زنفورو OR_2

    فارسی ساز نسخه 2 زنفورو فارسی سازی شده در انجمن های زنفوروی فارسی تکمیل این فارسی ساز سبب حذف کپی رایت اولیه آن به هیچ وجه نمی شود برای دریافت نسخه های تکمیل شده به انجمن های پشتیبانی زنفورو مراجه کنید حذف کپی رایت شرعاَ و قانون حرام است ..........................بروزرسانی 10 آبان.................
  2. H4M3D

    خبر انتشار نسخه 1.5.3 زنفورو

    نسخه 1.5.3 ذنفورو امروز منتشر شد باگ ها حذف شد و امکانت اضافه شده در این نسخه شامل Some of the bugs fixed in 1.5.3 include: Add beta importers for IPB 4.0/4.1 and phpBB 3.1. When using the mail queue and bulk email systems, if an error is received emailing a user, attempt to establish a...