موضوعات

 1. ir4mt

  افزونه 1 دسته بندی کردن موضوعات بر اساس حروف الفبا - Alphabetical pagination 1.4

  افزونه ای که به کمکش میشه موضوعات مباحث را بر اساس حروف الفبا نمایش داد
 2. H4M3D

  تغییرات قالب 2 جداسازی موضوعات عادی از مهم

  جداسازی موضوعات عادی از مهم در قالب ها forum_view زیر کد <xf:macro template="thread_list_macros" name="item" arg-thread="{$thread}" arg-forum="{$forum}" /> </xf:foreach> </div> این کد را وارد کنید <xf:if is="{$stickyThreads}"> <hr...
 3. H4M3D

  افزونه 2 افزونه موضوعات بیهوده (انتقال به سطل آشغال) 2.0.0

  افزونه موضوعات بیهوده (انتقال به سطل آشغال)
 4. H4M3D

  افزونه 1 ارسال هفتگی ایمیلِ موضوعات مهم به کاربران 2.4

  ارسال هفتگی ایمیلِ موضوعات مهم به کاربران آیدی انجمن های که می خوایین موضوعاتش جزو موضوعاتی باشند که ایمیل می شوند در تنظیمات افزونه وارد کنید
 5. H4M3D

  افزونه 1 بستن خودکار موضوع بعد از تاریخ مشخص 1.3

  بستن خودکار موضوع بعد از تاریخ مشخص