htaccess

  1. H4M3D

    آموزش 1 استفاده از فایل .htaccess برای تغییر پیشوند www

    در این روش با استفاده از یک کد ساده می تونید آدرس رو به ادرس دیگه ای ریدایرکت کنید به روش ریدایرکت کردن ۳۰۱ هم گفته میشه. در این روش با استفاده از فایل .htaccess می خواهیم آدرس سایت با www رو به بدون www ریدایرکت کنیم و برعکس. ریدایرکت آدرس سایت بدون www به آدرس با www با استفاده از .htaccess...