کاهش پينگ

  1. sheyda69

    عمومی معنای دستور پینگ کاربرد آن در تست سرعت اینترنت سرور

    در این اموزش قصد داریم به تحلیل امکانات پینگ بپردازیم و به روش آسان نمونه هایی از کاربرد آن را ذکر کنیم. با استفاده از ping میتوانیم سرعت اینترنت خود را محک بزنیم همچنین سرعت سایت سرور آن را. ping یا پینگ دستوری است که میتواند بسته های tcp/ip را بین دو رایانه ارسال نماید و نتایج این ارسال را به...